DANSK | ENGLISH | LATVIEŠU

East Metal udvalgt som underleverandør til byggeriet af ESS

East Metal, der er en af Danmarks førende virksomheder af tunge, komplekse stålkonstruktioner, kan føre en prominent kunde på listen over referencer:   ESS (European Spallation Source), der er en multidisciplinær forskningsfacilitet med verdens mest kraftfulde neutronkilde. ESS har til formål at generere neutronstråler til forskere inden for et stort antal forskningsområder: kemi-, nano-, energi- og miljøteknologi, fødevare-, bio- og medicinalvidenskab, IT, materiale- og ingeniørvidenskab samt arkæologi.

Foto: ESS (Courtesy of ESS, Lund)

European Spallation Source (ESS) er en stærk neutronkilde, populært kaldt et neutronmikroskop, der skal bruges til undersøgelse af materialer ved brug af neutroner. Byggeriet af forskningsanlægget, som får den mest kraftfulde lineære protonaccelerator, der nogensinde er blevet bygget, løber op i en pris på 1,84 mia. euro (ca. 13,5 mia. kr.) og tager form i disse år.
Proton-accelerationen finder sted i en mere end 500 m lang tunnel, blandt andet ved hjælp af magnetfelter og superledere ved temperaturer ned til -271 °C, således at protonerne næsten opnår lysets hastighed. Den accelererede partikelstrøm føres ind i en Target station, der er hjertet i ESS og hvor produktionen af neutroner finder sted. Under denne produktion genereres en ioniserende stråling, hvilket kræver en omhyggelig beskyttelse, blandt ved hjælp af meget tykke betonvægge og -gulve.
 
Betonfundamentet og omgivende betonstrukturer til den såkaldte ESS Target station og dennes monolit har et par gennemføringer. Sådanne gennemføringer skal suppleres med ekstra afskærmningsmateriale af stål til at give den nødvendige strålingsbeskyttelse. 
 
Første leverance fra East Metal omfatter fremstilling med færdiggørelse på byggepladsen af en stålskjolds-konstruktion, der efterfølgende skal indlejres i betonfundamentet til ESS monolit, der omgiver og afskærmer ECHIR (ESS Chip Irradiation) installationen. Stålkonstruktionen har en vægt på ca. 75 tons ud af en samlet ordre på 150 tons.
 
I en efterfølgende levering skal East Metal fremstille og levere et stålskjold materiale, der skal indlejres i betonvæggen over indgangen til protonstråle-røret i ESS monolitten.

"Vi er beærede over at blive udvalgt som underleverandør til en del af Target-bygningen på et anlæg i denne størrelsesorden. Det er en anerkendelse at være bidragyder til et af verdens førende forskningsanlæg, der kan gøre en væsentlig forskel i den internationale forskning. Vi håber, at det kan være med til at understrege East Metals kapabilitet og at det vi os flere muligheder i dette specieller marked," udtaler Bent Juul Larsen, CEO i East Metal koncernen.  
 

Tilmeld dig vores lejlighedsvise nyhedsbrev og få nyheder og opdateringer leveret til din indbakke. Og bare rolig, kan du afmelde det samme til enhver tid ved at klikke på "afmeld" feltet i den modtagne nyhedsbrev